خاطره،اموزش،کامپیوتر.

این سایت برای خاطره و... است و دوست دارم که خوشتان بیاید بیشتر همه جوری مطالب می گذارم ولی خاطره هم داره


۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

شاخ - درد - باحال

فکر می کنم از کلاس سوم دبستان من با این مشکل رو به رو بوده ام تا الان 

اونم شاخ 

ببین شاخ ها - دروغ نمی گم - اسمش در فارسی ( کیست ) هست ، ولی خب ما بهش می گیم شاخ 

تقریبا از سال سوم دبستان من این شاخ رو داشتم ولی خب تا الان باهاش راه اومدم تا این ک امسال یعنی 95/12/5 شروع کرد به درد گرفتن و بزرگ شدن - خدایی این ان قدر درد می کنه و می سوزه ک اتش جهنم ادم رو این قدر نمی سوزاند . 

خلاسه داشتم باهاش سر می کردم ک یک روز درد اش خیلی از روز های قبلی بیشتر شد و دیگر نمی تونستم درد اون رو تحمل کنم - چند روزی باهاش راه امدم اما دیدم نخیر خوب نمیشه ک هیچ بیشتر دارد درد می کنه 

خلاصه سرتان را درد نیاورم .

بعد از چند روزی از اون درد گذشت - یک روز وقتی خوابیده بودم سرم خورد به در ماشین و خون اومد این شاخ ما - درد زیادی داشت - اون روز تمام نشد این خون همین جوری داشت می اومد بدون این ک این خون بند بی اید .

چند روزی این جوری بودو برای این ک بهتر بشه روش عسل و ... می زدیم ک بهتر بشه -  خوب شد ولی در روز 95/12/20 نمی دونم کی زد - جلسه قران بودیم - یکی سفت زد توی سرم بعد شد پر خون سرم -  الان هم حوصله زیاد ندارم ولی خب درد می کنه دعا کنید بهتر بشه و از دست این شاخ راحت بشم خدایا هر کسی از این شاخ ها دارد را خوب کن .

  • محمد صادق قنبری